Меню
Остання редакція: 17 вересня 2023

Вступ до фаху (молодший бакалавр)

Метою курсу “Вступ до фаху” передбачається ознайомлення студентів із особливостями вищої освіти, університету, в якому вони навчаються, формуванню в них уявлень про агрономію як науку та її зв’язок із іншими науками, визначення основних аспектів базових технологічних дисциплін при підготовки фахівців напрямку “Агрономія” і можливість працевлаштування випускників факультету агрономії за спеціальністю 201 Агрономія.

Завдання. Передбачає знання :

  • історії виникнення і розвитку агрономії, як науки ;
  • зв’язок агрономії з іншими науками;
  • специфічність сільського виробництва в галузі рослинництва ;
  • особливості навчання у вищій школі.

Матеріали