Меню

Наукова діяльність

Починаючи з 1959 року при кафедрі функціонує аспірантура. За останні 10 років на кафедрі виконано і захищено три докторських дисертації та чотири кандидатських дисертацій. Виконують дослідження аспіранти.

Викладачами та співробітниками кафедри за останні 10 років опубліковано 12 підручників, 20 навчальних посібників, 25 монографій, понад 650 наукових статей у фахових збірниках, журналах та журналах WEB OF SCIENCE та/або SCOPUS

.

На договірній основі кафедра пропонує виробництву наукові розробки:

технологія створення культурних пасовищ і сінокосів на зрошенні і без нього;

– альтернативні, енергоощадні, ресурсозберігаючі, екологічно безпечні сортові технології вирощування високих врожаїв пшениці (60-80 ц/га), ячменю (40-60 ц/га), гороху (25-35 ц/га), сої (22-25 ц/га), гречки (20-25 ц/га), проса (35-40 ц/га), кукурудзи на зерно (70-100 ц/га), зеленої маси кукурудзи і люцерни (450-600 ц/га), буркуну на сінаж (350-400ц/га), соняшника (28-30 ц/га), цикорію (300-335 ц/га), насіння цукрових буряків (15-17 ц/га), коренеплодів цукрових буряків (450-550 ц/га), кормових буряків (800-900 ц/га), насіння багаторічних трав (3-4 ц/га);

– технології вирощування змішаних, сумісних, проміжних – ущільнених і післязбиральних посівів кормових культур в польових і кормових сівозмінах, що дає можливість збільшити вихід кормів на 25-30%, білка на 30-40%;

– співробітники кафедри і науково-дослідних лабораторій здійснюють технологічний нагляд за дотриманням технологій і вносять необхідні корективи за ходом продукційного процесу формування врожаю.

Останні новини

Всі новини