Меню
Остання редакція: 21 серпня 2023

Спеціальність 201 Агрономія

Дорогі абітурієнти!

Ви робите один із найважливіших виборів Вашого життя – вибір професії, від якої, більшою мірою, буде залежати Ваше майбутнє. Давайте разом вирішимо, чому варто отримати професію в аграрній сфері.

Україна здавна славиться як аграрна держава. Володіючи третиною світових чорноземів, вона є одним з найбільших світових виробників і експортерів зерна, цукру, соняшникової олії й меду. Тому нині професія агронома користується значним попитом, а також є однією з найпрестижніших і високооплачуваних.

Фахівець спеціальності «Агрономія» здатний виконувати професійну роботу, пов’язану з вирощуванням зернових, технічних, кормових, овочевих і плодових культур. З огляду на конкретні виробничі умови, у сферу його діяльності входить впровадження й освоєння науково обґрунтованої системи землеробства та подальша інтенсифікація рослинництва з метою збільшення виробництва та підвищення якості вирощеної продукції, підвищення родючості ґрунту та збереження екологічної рівноваги довкілля. Агрономи займаються створенням нових сортів і гібридів, впровадженням їх у виробництво, розмноженням і насінництвом. Крім цього, фахівець з агрономії добре обізнаний із системами удобрення, програмування врожаю та захисту сільськогосподарських культур від хвороб, шкідників і бур’янів, механізацією сільськогосподарського виробництва, зберіганням і первинною переробкою продукції рослинництва та її реалізацією.

Основні навчальні дисципліни, які вивчають студенти факультету агрономії:

 • агрохімія;
 • аграрне та екологічне право;
 • біотехнологія;
 • бонітування та якісна оцінка земель;
 • генетика;
 • геодезія та лісомеліорація;
 • ґрунтознавство;
 • екологія;
 • економіка та організація аграрного сервісу
 • захист сільськогосподарських культур;
 • земельний кадастр;
 • землеробство;
 • інформаційні технології в сільському господарстві;
 • кормовиробництво;
 • насінництво;
 • овочівництво;
 • підприємництво та менеджмент;
 • плодівництво;
 • рослинництво;
 • сільськогосподарські трактори і машини;
 • селекція;
 • технологія зберігання та первинної переробки продукції рослинництва.

Виробнича та навчальна практики студенти проходять на вітчизняних і закордонних сільськогосподарських підприємствах різних форм власності, агропромислових комбінатах, спеціалізованих господарствах і науково-дослідних інститутах, науково-дослідних інститутах із селекції і створення елітного насіння різних культур, у державних службах захисту та карантину рослин, на підприємствах з виробництва засобів захисту рослин.

Сфери зайнятості випускників факультету агрономії:

вищі навчальні заклади аграрного спрямування, науково-дослідні інститути (станції, лабораторії), обласні управління, коледжі, технікуми, сільськогосподарські підприємства різних форм власності, обласні та районні сільгоспуправління, передові агропромислові господарства, компанії, холдинги та корпорації, науково-дослідні установи НААН України.

Перелік спеціальностей випускників факультету агрономії:

 • директор (керівник, ректор) сільськогосподарського підприємства, фірми, організації (наукової, дослідної, конструкторської, проектної), професійного навчально-виховного закладу, професійно-технічного училища, професійного училища, технікуму, коледжу, вищого навчального закладу, інституту, академії, університету, науково-дослідного інституту, центру підвищення кваліфікації;
 • завідувач (начальник) відділу, відділення у коледжі; агроном-дослідник, дослідник із агрохімії та ґрунтознавства, із селекції та генетики сільськогосподарських культур; науковий співробітник;
 • головний агроном, головний агроном із захисту рослин, головний агрохімік, завідувач кабінету (агрохімічного), агроном аеродрому, агроном з насінництва, агроном із захисту рослин, агроном-інспектор, агрохімік, ґрунтознавець, фахівець із агрохімії та ґрунтознавства, фахівець із селекції і генетики сільськогосподарських культур, агроном відділення (бригади, сільськогосподарської дільниці, ферми, цеху), технолог із агрономії.

Останні новини

Всі новини