Меню
Остання редакція: 14 лютого 2020

Основи екологічного аграрного виробництва

Назва дисципліна

Основи екологічного аграрного виробництва

Викладач

Полторецький С.П.

Факультет

економіки і підприємництва

Групи

11-о, 11-е, 11-ф, 11-пт, 11-ма, 11-мб-о, 11-мб-ма, 11-мб-пт

Форма навчання

Денна

Заочна

Курс

І

ІІ

Семестр

2

1

Загальний обсяг часу на дисципліну

90

 90

Лекції

22

4

Практичні (семінарські)

38

4

Лабораторні

Перевірка модульних робіт

Консультації перед екзаменом

ПМК, диференційований залік

+

+

Екзамен

Контрольна робота

+

Самостійна робота

30

82

Курсовий проект

Практика навчальна

-

Практика виробнича

Практика технологічна

 

Матеріали