Меню
Остання редакція: 25 лютого 2020

Рослинництво (201 Агрономія)

Назва дисципліна

Рослинництво

Викладач

Андрій Січкар, Лідія Кононенко, Леся Вишневська, Світлана Третьякова

Факультет

агрономії

Групи

31-а, 32-а, 33-аг, 34-ас

41-а, 42-аг, 43-ас

12-ка, 12-ка

21-ка, 22-ка

41-за, 21-к-з-а, 22-к-з-а/п

Форма навчання

Денна

Заочна

Курс

ІІІ

IV

ІІІ

IV

IV

 

Семестр

6

7

6

7

6

7

Загальний обсяг часу на дисципліну

140

145

72

108

140

145

Лекції

24

30

24

30

2

6

Практичні (семінарські)

20

-

-

Лабораторні

20

52

32

6

6

Перевірка модульних робіт

-

-

3

8

Консультації перед екзаменом

+

+

ПМК, диференційований залік

+

+

Екзамен

+

+

+

Контрольна робота

 

+

Самостійна робота

40

40

40

39

135

130

Курсовий проект

 

Практика навчальна

36

12

Практика виробнича

 

Практика технологічна