+38 (04744) 3-20-76
Меню
Остання редакція: 23 лютого 2019

Рослинництво (за ознаками спеціальності «Агрономія»)

Назва дисципліна

Рослинництво

Викладач

Січкар А.О., Кононенко Л.М., Вишневська Л.В.

Факультет

агрономії

Групи

31-а, 32-аг, 33-ас

41-а, 42-аг, 43-ас

34-ак

44-ак

41-за, 42-за

Форма навчання

Денна

Заочна

Курс

ІІІ

IV

ІІІ

IV

IV

 

Семестр

6

7

6

7

6

7

Загальний обсяг часу на дисципліну

90

198

72

108

90

198

Лекції

24

30

24

30

4

8

Практичні (семінарські)

20

8

8

Лабораторні

20

56

32

Перевірка модульних робіт

19

34

3

8

Консультації перед екзаменом

+

+

ПМК, диференційований залік

+

+

Екзамен

+

+

+

Контрольна робота

 

+

Курсова робота

+

+

+

Курсовий проект

 

Практика навчальна

36

12

Практика виробнича

 

Практика технологічна