Меню
Остання редакція: 28 лютого 2020

Прогноз і програмування врожаїв сільськогосподарських культур

Назва дисципліна

Прогноз і програмування врожаїв сільськогосподарських культур

Викладач

Рогальський С.В.

Факультет

агрономії

Групи

11-ма, 12-ма

11-мза, 12-мза

Форма навчання

Денна

Заочна

Курс

4

6

Семестр

8

11

Загальний обсяг часу на дисципліну

108

Лекції

20

2

Практичні (семінарські)

32

4

Лабораторні

Перевірка модульних робіт

12

10

Консультації перед екзаменом

4

2

ПМК, диференційований залік

+

+

Екзамен

Контрольна робота

+

Курсова робота

Курсовий проект

Практика навчальна

Практика виробнича

Практика технологічна