Меню
Остання редакція: 21 лютого 2020

Світові агротехнології

Назва дисципліна

Світові агротехнології

Викладач

Вишневська Л.В.Кравченко В.С.

Факультет

агрономії

Форма навчання

Денна

Заочна

Групи

11-ма, 12-ма, 13-маг

 

11, 12, 13-з-ма 

Курс

I

 

І

Семестр

ІІ

 

ІІ

Загальний обсяг часу на дисципліну

165

 

165

Лекції

26

 

6

Практичні (семінарські)

-

 

-

Лабораторні

28

 

16

Перевірка модульних робіт

 

Консультації перед екзаменом

2

 

2

ПМК, диференційований залік

 

Екзамен

+

 

+

Контрольна робота

 

-

Курсова робота

+

 

+

Самостійна робота

111

 

143

Практика навчальна

 

Практика виробнича

 

Практика технологічна