Меню
Остання редакція: 21 лютого 2020

Рослинництво (203 Садівництво та виноградарство)

Назва дисципліна

Рослинництво

Викладач

Полторецька Н.М. 

Факультет

плодоовочівництва, екології та захисту рослин

Напрям, спеціальність

плб ("Садівництво та виноградарство")

Форма навчання

Денна

Заочна

Курс

ІІІ

 

ІІІ

ІІІ                         IV

Семестр

5

 

6

6

7

Загальний обсяг часу на дисципліну

120

 

90

120 

 90

Лекції

30

 

14

6

2

Практичні (семінарські)

 

8

-

Лабораторні

28

 

24

8

Перевірка модульних робіт

12

 

16

Консультації перед екзаменом

 

+

ПМК, диференційований залік

+

 

+

Екзамен

 

+

+

Контрольна робота

 

+

Курсова робота

 

-

-

Самостійна робота

62

 

52

106

80

Практика навчальна

-

 

12

Практика виробнича

 

-

Практика технологічна

 

Матеріали