Меню
Остання редакція: 30 вересня 2021

Рослинництво з основами кормовиробництва (202 Захист і карантин рослин)

Назва дисципліна

Рослинництво з основами кормовиробництва

Викладач

Полторецька Н.М., Климович Н.М.

Факультет

плодоовочівництва, екології та захисту рослин

Напрям, спеціальність

зрб («Захист і карантин рослин»)

Групи

31-зр

Форма навчання

Денна

 

Курс

ІІІ

 

Семестр

5

 

Загальний обсяг часу на дисципліну

120

 

Лекції

30

 

Практичні (семінарські)

 

Лабораторні

42

 

Перевірка модульних робіт

9

 

Консультації перед екзаменом

2

 

ПМК, диференційований залік

 

Екзамен

+

 

Контрольна робота

 

Самостійна робота

48

 

Курсовий проект

 

Практика навчальна

12

 

Практика виробнича

13

 

Практика технологічна

 

ОПИС ДИСЦИПЛІНИ

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для виконання практичних і самостійних робіт студентами факультету плодоовочівництва, екології та захисту рослин підготовки за спеціальностями: 203 − садівництво та виноградарство; 202 − захист і карантин рослин. Модуль 2. Біологія і технології вирощування зернових і зернобобових культур Змістовий модуль 2 Озимі зернові культури (теми 1−4)

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для виконання практичних і самостійних робіт студентами факультету плодоовочівництва, екології та захисту рослин підготовки за спеціальностями: 203 − садівництво та виноградарство 202 – захист і карантин рослин Модуль 2. Біологія і технології вирощування зернових і зернобобових культур Змістовий модуль 3 Ярі зернові культури (теми 1−3)

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для виконання практичних і самостійних робіт студентами факультету плодоовочівництва, екології та захисту рослин підготовки за спеціальностями: 203 − садівництво та виноградарство 202 – захист і карантин рослин Модуль 2 Біологія і технології вирощування зернових і зернобобових культур Змістовий модуль 4 Зернобобові культури (тема 1−3)

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для виконання практичних і самостійних робіт студентами факультету плодоовочівництва, екології та захисту рослин підготовки за спеціальностями: 203 − садівництво та виноградарство, 202 – захист і карантин рослин Модуль 3 Біологія і технології вирощування технічних культур Змістовий модуль 5 Коренебульбоплоди (теми 1, 2)

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для виконання практичних і самостійних робіт студентами факультету плодоовочівництва, екології та захисту рослин підготовки за спеціальностями: 203 − садівництво та виноградарство, 202 – захист і карантин рослин Модуль 3 Біологія і технології вирощування технічних культур Змістовий модуль 6. Олійні культури (теми 1, 2)

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для виконання практичних, самостійних робіт студентами факультету плодоовочівництва, екології та захисту рослин підготовки за спеціальностями: 203 − садівництво та виноградарство, 202 – захист і карантин рослин. Модуль 4 Основи програмування врожаїв і насіннєзнавства польових культур Змістовий модуль 7 Основи програмування врожаїв польових культур

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для виконання контрольної роботи студентами заочної форми навчання за спеціальністю 203 “Садівництво та виноградарство”

РОБОЧИЙ ЗОШИТ для виконання практичних завдань з курсу “РОСЛИННИЦТВО”