Меню
Остання редакція: 08 червня 2020

Технічні культури

Назва дисципліна

Технічні культури

Викладач

Анатолій Яценко, Віталій Кравченко

Факультет

агрономії

Групи

41-а, 42-аг, 43-а

21-ак, 22-ак

51-з-а, 52-з-а

Форма навчання

Денна

Заочна

Курс

4

2

5

Семестр

7

3

9

Загальний обсяг часу на дисципліну

90

90

 

Лекції

18

18

4

Практичні (семінарські)

28

28

10

Лабораторні

Перевірка модульних робіт

-

-

17

Консультації перед екзаменом

+

+

+

ПМК, диференційований залік

Екзамен

+

+

+

Контрольна робота

+

Самостійна робота

+

+

+

Курсовий проект

Практика навчальна

Практика виробнича

Практика технологічна