Меню
Остання редакція: 28 лютого 2023

Програмування врожаїв

Назва дисципліна

Програмування врожаїв

Викладач

Рогальський С.ВЯценко В.В., Кононенко Л.М.

Факультет

агрономії

Групи

41-а, 42-а, 43-аг

44-к

51-з-а, 32-з-а

Форма навчання

Денна

Заочна

Курс

4

4

5

Семестр

8

8

9

Загальний обсяг часу на дисципліну

108

72

 

Лекції

20

20

2

Практичні (семінарські)

32

32

8

Лабораторні

Перевірка модульних робіт

12

5

17

Консультації перед екзаменом

4

2

2

ПМК, диференційований залік

Екзамен

+

+

+

Контрольна робота

+

Курсова робота

Курсовий проект

Практика навчальна

Практика виробнича

Практика технологічна