Меню
Остання редакція: 28 лютого 2020

Кормовиробництво та луківництво

Назва дисципліна

Кормовиробництво та луківництво

Викладач

Січкар А.О., Рогальський С.В.

Факультет

агрономії

Групи

41-а, 42-а, 43-а, 21-ка, 22-ка

Форма навчання

Денна

Зачна 

Курс

4

Семестр

8

 9

Загальний обсяг часу на дисципліну

135

135 

Лекції

34

Практичні (семінарські)

-

 -

Лабораторні

36

 12

Перевірка модульних робіт

-

 -

Консультації перед екзаменом

2

ПМК, диференційований залік

Екзамен

+

 +

Контрольна робота

-

 +

Самостійна робота

65

 115

Курсовий проект

 -

Практика навчальна

Практика виробнича

 -

Практика технологічна

 -

Матеріали