Меню
Остання редакція: 21 лютого 2020

Еколого-біологічне рослинництво

Назва дисципліна

Еколого-біологічне рослинництво

Викладач

Анатолій Яценко, Леся Вишневська, Наталія Полторецька, Віталій Кравченко

Факультет

агрономії

Групи

11-м-а, 12-м-а, 13-м-а

Форма навчання

Денна

Заочна

Курс

І

І

Семестр

І

І

Загальний обсяг часу на дисципліну

81

81

Лекції

18

2

Практичні (семінарські)

16

4

Лабораторні

Перевірка модульних робіт

Консультації перед екзаменом

2

2

ПМК, диференційований залік

Екзамен

+

+

Контрольна робота

+

Курсова робота

Курсовий проект

Практика навчальна

Практика виробнича

Практика технологічна