Меню
Остання редакція: 14 лютого 2020

Системи технологій: технології виробництва продукції рослинництва

Назва дисципліна

Системи технологій: технології виробництва продукції рослинництва (менеджмент)

Викладач

Полторецький С.П.

Факультет

менеджменту

Групи

11-м

Форма навчання

Денна

Заочна

Курс

І

ІІ

Семестр

2

3

Загальний обсяг часу на дисципліну

150

 150

Лекції

36

6

Практичні (семінарські)

36

8

Лабораторні

Перевірка модульних робіт

15

Консультації перед екзаменом

2

2

ПМК, диференційований залік

-

Екзамен

+

+

Контрольна робота

+

Самостійна робота

78

136

Курсовий проект

Практика навчальна

30

Практика виробнича

Практика технологічна

Матеріали