+38 (04744) 3-20-76
Меню
Остання редакція: 23 лютого 2019

Технології виробництва продукції рослинництва (інженерно-технологічний факультет)

Назва дисципліна

Технологія виробництва продукції рослинництва

Викладач

Кононенко Л.М.

Факультет

інженерно-технологічний

Групи

21-ім

41-зім

Форма навчання

Денна

Заочна

Курс

ІІ

ІІ

Семестр

3

4

Загальний обсяг часу на дисципліну

90

90

Лекції

16

4

Практичні (семінарські)

14

6

Лабораторні

Перевірка модульних робіт

8

Консультації перед екзаменом

ПМК, диференційований залік

+

+

Екзамен

Контрольна робота

+

Курсова робота

Курсовий проект

Практика навчальна

Практика виробнича

Практика технологічна