Меню
Остання редакція: 24 лютого 2020

Проектування технологічних процесів у рослинництві

Назва дисципліна

Проектування технологічних процесів у рослинництві

Викладач

Андрій Січкар,  Василь Новак, Світлана Третьякова

Факультет

агрономії

Групи

21-а

41-аз

Форма навчання

Денна

Заочна

Курс

ІІ

ІІ

Семестр

3

4

Загальний обсяг часу на дисципліну

90

90

Лекції

16

4

Практичні (семінарські)

14

6

Лабораторні

Перевірка модульних робіт

8

Консультації перед екзаменом

ПМК, диференційований залік

+

+

Екзамен

Контрольна робота

+

Курсова робота

Курсовий проект

Практика навчальна

Практика виробнича

Практика технологічна