Меню

Вишневська Леся Василівна

Вишневська Леся Василівна Науковий ступінь: кандидат сільськогосподарських наук
Вчене звання: доцент
Звання та нагороди: Кращий куратор академічної групи 2016 року, Почесна Грамота Уманської районної ради
Посада: доцент кафедри рослинництва імені О. І. Зінченка, заступник декана з профорієнтаційної роботи, секретар ради роботодавців факультету агрономії
Контактний телефон: 04744-3-20-76
Email: vishnevska.lesya@ukr.net

 

Прізвище, ім’я по батькові НПП

Вишневська Леся Василівна

Посада

Доцент кафедри рослинництва

Освіта

Уманська державна аграрна академія, 2001 рік

Вчений-агроном, диплом з відзнакою
ЕР № 14374550, 29 березня 2001 р.

Науковий ступінь

Кандидат сільськогосподарських наук

Диплом ДК №056701 від 16 грудня 2009 р.

Спеціальність

06.01.04 – агрохімія

Аспірантура:

2001–2004 рр., Уманська державна аграрна академія

Тема дисертаційного дослідження

Вплив тривалого застосування добрив у сівозміні на родючість чорнозему опідзоленого Правобережного Лісостепу та продуктивність гібридів буряка цукрового

Вчене звання

Доцент

Атестат доцента 12ДЦ №031483 від 29 березня 2012 р.

(доцент кафедри рослинництва)

Останнє підвищення кваліфікації

Національний університет біоресурсів і природокористування України

Свідоцтво про підвищення кваліфікації СС 00493706/015320-21 від 5.11.2021 р. РР15320

Стаж роботи

Загальний – 29 років

Педагогічний – 21 років

Дисципліни, що викладає

«Рослинництво», «Світові агротехнології сільськогосподарських культур», «Біоенергетичні культури»

Сфера наукових інтересів

Рослинництво, агрохімія, біотехнологія, селекція, насіннєзнавство, біоенергетичні культури

Тема дослідження

Особливості формування продуктивності гібридів буряка цукрового вітчизняної та закордонної селекції в правобережній частині Лісостепу України

Наукові праці

Методичні вказівки

ORCID

Викладає навчальні дисципліни:

Світові агротехнології (201 Агрономія)

Біоенергетичні культури