Меню

Третьякова Світлана Олексіївна

Третьякова Світлана Олексіївна Науковий ступінь: кандидат сільськогосподарських наук
Посада: доцент кафедри рослинництва імені О. І. Зінченка, заступник декана факультету агрономії з наукової роботи
Email: Lanatretyakova1983@gmail.com

 

 

АНКЕТА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОГО ПРАЦІВНИКА

Прізвище, ім’я по батькові НПП Третьякова Світлана Олексіївна

Посада: доцент кафедри рослинництва

Освіта Уманський педагогічний університет, 2005 рік «Педагогіка і методика середньої освіти. Біологія Вчитель біології, основ сільськогосподарського виробництва, валеології та основ екології, диплом з відзнакою серія ЕР № 28026294, 14 червня 2005 р.

Науковий ступінь Кандидат сільськогосподарських наук Диплом ДК № 010031 від 26 жовтня 2012 р. Спеціальність 06.01.09 – рослинництво Аспірантура: 2005–2009 рр., Уманський національний університет садівництва

Тема дисертаційного дослідження "Науково-теоретичне обгрунтування оптимізації технології вирощування сорго в Правобережному Лісостепу України"

Вчене звання доцент Серія АД №005414 від 24.09. 2020року

Останнє підвищення кваліфікації Університет КА'Фоскарі у Венеції, Грузинський авіаційний університет,

МІЖНАРОДНЕ ДИСТАНЦІЙНЕ НАУКОВОПЕДАГОГІЧНЕ СТАЖУВАННЯ. Сертифікат учасника ES No 12419 від 31.05.2023 р.

Стаж роботи Загальний – 15 років

Педагогічний – 15 років.

Дисципліни, що викладає «Рослинництво», «Системи сучасних інтенсивних технологій», «Проектування технологічних процесів у рослинництві»

Сфера наукових інтересів - Рослинництво, селекція, насіннєзнавство, насінництво польових культур

Тема дослідження «Науково-теоретичне обґрунтування оптимізації технології вирощування сорго в Правобережному Лісостепу України».

Член Українського товариства генетиків і селекціонерів ім. М. І. Вавилова, № 0788, від 01.09.2019 р.

Членкиня громадської організації «Міжнародна фундація науковців та освітян» IESF, № ES 1132 від 01.09.2022 року