Меню

Кононенко Лідія Михайлівна

Кононенко Лідія Михайлівна Науковий ступінь: кандидат сільськогосподарських наук
Вчене звання: доцент
Посада: доцент кафедри рослинництва імені О. І. Зінченка, заступник декана факультету агрономії з навчально-методичної роботи
Контактний телефон: 04744-3-20-76
Email: lidiyakononenko@ukr.net

 

АНКЕТА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОГО ПРАЦІВНИКА

 

Прізвище, ім’я по батькові НПП

Кононенко Лідія Михайлівна

Посада

Доцент кафедри рослинництва

Освіта

Уманська державна аграрна академія, 2002 рік

Магістр з агрономії, диплом з відзнакою
ЕР № 19298661, 13 червня 2002 р.

Науковий ступінь

Кандидат сільськогосподарських наук

Диплом ДК № 044844 від 13 лютого 2008 р.

Спеціальність

06.01.01 – загальне землеробство

Аспірантура:

2002–2005 рр., Уманська державна аграрна академія

Тема дисертаційного дослідження

Основний обробіток чорнозему опідзоленого під ріпак ярий після пшениці озимої в умовах Правобережного Лісостепу

Вчене звання

Доцент

Атестат доцента 12 ДЦ № 030279 від 19 січня 2012 р.

(доцент кафедри рослинництва)

Останнє підвищення кваліфікації

ІПН Білоцерківського НАУ, м. Біла Церква; курси підвищення кваліфікації (стажування).

Свідоцтво про підвищення кваліфікації
СПК № 00493712/0000401-17 від 14.10.2017 р.

Стаж роботи

Загальний – 22 років

Педагогічний – 13 років

Дисципліни, що викладає

«Рослинництво», «Кормовиробництво»

Сфера наукових інтересів

Рослинництво, кормовиробництво, біотехнологія, селекція, насіннєзнавство, насінництво польових культур

Тема дослідження

Агробіологічні та екологічні основи формування продуктивності ярих олійних культур у південному Лісостепу України

Фахові інтереси – удосконалення технології вирощування хрестоцвітих культур. За цим же напрямком займається науковими дослідженнями. Автор понад 40 наукових і навчально-методичних праць.

Наукові праці

Методичні вказівки

Викладає навчальні дисципліни:

Рослинництво (за ознаками спеціальності «Агрономія»)