Меню

Рогальський Сергій Владиславович

Рогальський Сергій Владиславович Науковий ступінь: кандидат сільськогосподарських наук
Вчене звання: доцент
Посада: заступник завідувача кафедри рослинництва імені О. І. Зінченка, доцент
Контактний телефон: 04744-3-20-76
Email: shark32008@yandex.ua

 

Прізвище, ім’я по батькові НПП

Рогальський Сергій Владиславович

Посада

Доцент кафедри рослинництва

Освіта

Уманський сільськогосподарський інститут, 1985 р.

Вчений агроном

диплом КВ № 655035 від  30 січня 1985 р.

Науковий ступінь

кандидат с. - г. наук

Диплом ДК № 031729 від 15 грудня 2005 р.

Спеціальність

06.01.01 загальне землеробство

Аспірантура:

Інститут землеробства УААН, 1993-1997 рр.

Тема дисертаційного дослідження

Еколого - енергетичні засади оптимізації землеробства Правобережного лісостепу України (вірогідна модель сільськогосподарського виробництва Уманського району Черкаської області)

Вчене звання

доцент

Атестат доцента 12ДЦ №031490  від 29 березня 2012 р

Останнє підвищення кваліфікації

25 жовтня – 5 листопада 2021р НРІ неперервної освіти і туризму Національного університету біоресурсів і природокористування

свідоцтво СС 00493706/015341 - 21

Стаж роботи

Загальний – 39 років

Педагогічний – 12 років

Дисципліни, що викладає

Програмування врожаїв, Прогноз і програмування врожаю сільськогосподарських культур, Кормовиробництво та луківництво, Рослинництво.

Сфера наукових інтересів

Рослинництво, кормовиробництво, селекція, насіннєзнавство, насінництво польових культур

Тема дослідження

Агробіологічні основи підвищення продуктивності гібридів кукурудзи на зерно у південній частині Правобережного Лісостепу Українм

Член Українського товариства генетиків і селекціонерів ім. М. І. Вавилова № 0764, від 1 вересня 2019 року

Тема наукової роботи: “Вплив сидерального зайнятого пару на формування продуктивності сільськогосподарських культур в біологічній сівозміні в умовах південного Лісостепу України”.

Наукові публікації

Методичні вказівки

Викладає навчальні дисципліни:

Кормовиробництво та луківництво (за ознаками спеціальності «Агрономія»)

Прогноз і програмування врожаїв сільськогосподарських культур

Програмування врожаїв