+38 (04744) 3-20-76
Меню

Полторецький Сергій Петрович

Полторецький Сергій Петрович Науковий ступінь: доктор сільськогосподарських наук
Вчене звання: професор
Звання та нагороди: відмінник аграрної освіти і науки ІІІ і ІІ ступенів
Посада: професор кафедри рослинництва, академік, декан факультету агрономії
Контактний телефон: +38-04744-3-80-06
Email: poltorec@ukr.net

 

1972 року народження.

У 1998 році з відзнакою закінчив Уманську сільськогосподарську академію за спеціальністю агрономія.

З квітня 1998 року − старший лаборант, а потім аспірант кафедри рослинництва і кормовиробництва.

У 2002 року став асистентом кафедри рослинництва і кормовиробництва, а в червні цього ж року захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю рослинництво.

Із 2003 року працює старшим викладачем кафедри рослинництва, із 2006 року − доцент кафедри рослинництва і кормовиробництва.

У 2015 році захистив докторську дисертацію за спеціальністю селекція і насінництво, і в червні цього ж року переведений на посаду професора кафедри рослинництва.

Із 2017 року працює професором кафедри рослинництва імені професора Олександра Івановича Зінченка.

Із 2016 року обіймає посаду декана факультету агрономії.

У 2017 році отримав звання "Академіка" академії наук вищої освіти України.

За період роботи в Уманському національному університету садівництва обіймав посади заступника декана факультету агрономії з наукової роботи (2002−2004 рр.), завідувача редакційно-видавничого відділу (2004−20014 рр.), відповідального секретаря фахового видання «Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва» (2004−2015 рр.), начальника науково-дослідної частини (2016), з 2016 року декан факультету агрономії.

Автор понад 200 наукових і навчально-методичних праць, в т. ч. шести навчальних посібників (схвалені Міністерством аграрної політики та продовольства України та Міністерством освіти і науки України), семи монографій, дванадцяти патентів, чотирьох рекомендацій виробництву. Член редколегій фахових видань «Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва» і «Вісник Уманського НУС», а також двох спеціалізованих учених рад із захисту докторських і кандидатських дисертацій.

Фахові інтереси – рослинництво, селекція, насінництво і насіннєзнавство польових культур.

Якісна характеристика

Якісна характеристика (Додаток 1)

Якісна характеристика (Додаток 2)

Наукові публікації

Методичні вказівки

Викладає навчальні дисципліни:

Рослинництво (за ознаками спеціальності «Плодоовочівництво і виноградарство»)

Рослинництво з основами кормовиробництва (напрям підготовки «Захист рослин»)

Системи технологій АПК

Технології виробництва продукції рослинництва (факультет менеджменту)