Меню

Полторецька Наталія Миколаївна

Полторецька Наталія Миколаївна Науковий ступінь: кандидат сільськогосподарських наук
Вчене звання: доцент
Посада: доцент кафедри рослинництва імені О. І. Зінченка
Контактний телефон: 04744-3-20-76
Email: poltorec.n@gmail.com

 

Освіта

Уманська державна аграрна академія, 2002 рік

Вчений агроном, диплом з відзнакою
ЕР № 19298668, 13 червня 2002 р.

Науковий ступінь

Кандидат сільськогосподарських наук

Диплом ДК № 042536 від 11 жовтня 2007 р.

Спеціальність

06.01.09 – рослинництво

Аспірантура:

2002–2006 рр., Уманська державна аграрна академія

Тема дисертаційного дослідження

Наукове обґрунтування строків, способів сівби та удобрення різних сортів гречки в Правобережному Лісостепу України

Вчене звання

Доцент

Атестат доцента 12ДЦ № 030282 від 19 січня 2012 р.

(доцент кафедри рослинництва)

Останнє підвищення кваліфікації

Національний університет біоресурсів і природокористування України. ННІ неперервної освіти і туризму (м. Київ). Свідоцтво про підвищення кваліфікації СС 00493706/015339-21 (05.11.2021) (2 кредити ЄКТС 6 / 60 годин).

ЗАТ "Nando" (Литва). Міжнародне стажування за темою «The role of soil microorganisms in plant mineral nutrition and comprehensive insight into enzymes. BioSplit and Nando BioExpert cases». Сертифікат учасника від 11.10.2022 р. (6 кредитів ЄКТС / 180 годин).

Стаж роботи

Загальний – 22 років

Педагогічний – 13 років

Сфера наукових інтересів

Рослинництво, селекція, насіннєзнавство, насінництво польових культур

Тема дослідження

Агробіологічне обґрунтування технології вирощування гречки в умовах південного Лісостепу

Фахові інтереси 

Удосконалення технології вирощування круп’яних культур.

Автор понад 50 наукових і навчально-методичних праць.

Наукові праці

Методичні вказівки

Викладає навчальні дисципліни:

Рослинництво (за ознаками спеціальності «Плодоовочівництво і виноградарство»)

Рослинництво з основами кормовиробництва (напрям підготовки «Захист рослин»)

Вступ до фаху

Теоретичні основи рослинництва