Меню

Кравченко Віталій Станіславович

Кравченко Віталій Станіславович Науковий ступінь: кандидат сільськогосподарських наук
Вчене звання: доцент
Звання та нагороди: Почесна грамота Верховної Ради України, Почесна грамота Черкаської обласної адміністрації, Почесна грамота Черкаської обласної ради, Почесна грамота Уманської районної ради, Почесна грамота Уманської районної профспілкової організації, Почесна грамота Уманської міської ради, Почесна грамота Уманського НУС з нагоди працівника сільського господарства, Грамота з нагоди 175-річчя від дня заснування Уманського НУС
Посада: завідувач кафедри рослинництва імені О. І. Зінченка
Контактний телефон: +38-068-015-84-11
Email: vitalii_12@ukr.net

 

Кравченко Віталій Станіславович, 1985 року народження.

У 2007 р. закінчив Уманський державний аграрний університет за спеціальністю «Селекція і генетика сільськогосподарських культур» та здобув кваліфікацію фахівця із селекції і генетики сільськогосподарських культур (диплом ЕР № 32780412).

Кандидат сільськогосподарських наук з липня 2016 року. Дисертацію захищено 27 квітня 2016 року у спеціалізованій вченій раді Подільського державного аграрно-технічного університету Міністерства аграрної політики та продовольства України за темою «Оптимізація технології вирощування пшениці ярої в південній частині Правобережного Лісостепу», отримано диплом доктора філософії ДК № 037378 від 1 липня 2016 року.

Призначений на посаду старшого викладача кафедри рослинництва з 01 січня 2018 року. Наказ від 26 грудня 2016 року № 435-к/тр.

Призначений на посаду доцента кафедри рослинництва з 16 грудня 2019 року. Наказ від 6 грудня 2019 р. № 446 к/тр.

Стаж науково-педагогічної роботи у вищих навчальних закладах – 5 років 6 місяців, у тому числі в Уманському національному університеті садівництва – 5 років 6 місяців.

У 2017 році пройшов курси підвищення кваліфікації в Інституті післядипломного навчання Білоцерківського НАУ (СВІДОЦТВО 00493712/000524-17)

У 2021 році пройшов курси підвищення кваліфікації в Національному університеті біоресурсів і природокористування України "ННІ непервинної освіти і туризму" (СВІДОЦТВО СС 0093706/015330-21)

Рішенням атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України видано АТЕСТАТ ДОЦЕНТА з присвоєнням вченого звання "Доцент кафедри рослинництва" АД №004471 від 26 лютого 2020 року

Основні етапи науково-педагогічної діяльності у вищих навчальних закладах освіти:

Уманський національний університет садівництва

02.04.2012 – 30.06.2012 – асистент кафедри рослинництва;

12.09.2012 – 30.06.2013 – викладач кафедри овочівництва;

01.10.2015 – 30.06.2016 – викладач кафедри рослинництва;

01.09.2016 – 31.12.2016 – асистент кафедри рослинництва;

03.01.2017 – 30.06.2017 – викладач кафедри рослинництва;

04.07.2017 – 31.12.2018 – викладач кафедри рослинництва;

01.01.2018 – 03.12.2019 – старший викладач кафедри рослинництва.

16.12.2019 – до цього часу – доцент кафедри рослинництва імені О.І. Зінченка.

Основні навчальні курси, які веде доцент В.С. Кравченко:

- Технічні культури,

- Світові агротехнології,

- Буряківництво.

Під керівництвом В.С. Кравченка захищено 45 кваліфікаційних робіт.

Кравченко В.С. є співавтором двох навчальних посібників з грифом Уманського НУС: «Біологічні особливості і вирощування малопоширених овочів» (2018), «Складові технології вирощування сої» (2019 р.), співавтором чотирьох монографій: «Оптимізація складових технології вирощування пшениці ярої» (2017), «Удобрення тритикале» (2019), «Оптимізація елементів технології вирощування пшениці озимої у Правобережному Лісостепу України» (2019).

Кравченком В.С. розроблено методичні рекомендації:

– до виконання самостійних робіт із курсу «Технічні культури»;

– до виконання самостійних робіт із курсу «Світові агротехнології»;

– для виконання контрольних робіт для студентів заочної форми навчання із дисципліни «Технічні культури»;

– для виконання самостійних робіт із курсу «Буряківництво».

В.С. Кравченко брав участь в роботі міжнародної конференції «Scientific development of new eastern europe» «м. Рига, Латвія, 2019 р.».

Виступив з науковою доповіддю на тему: «Sugar beet yield, depending on the period of sowing of seeds in the Right-bank Forest Steppe of Ukraine».

Проводить наукові дослідження за темою: «Наукові, методологічні і агроекологічні основи оптимізації вирощування роду Chenopodiaceae у Лісостепу України», для написання докторської дисертації. Водночас продовжує працювати та удосконалювати результати досліджень за темою кандидатської дисертації «Оптимізація технології вирощування пшениці ярої в південній частині Правобережного Лісостепу». За результатами наукових досліджень опубліковано 52 наукових праць, з яких 26 – у виданнях, що є фаховими, 5 – в наукометричній базі Scopus  та 2 статті в базі Web of Science.

Отримав сертифікат, який підтверджує достатньо високий рівень володіння іноземною мовою на рівні В2 у 2019 році.

Співавтор двох навчальних посібників з грифом Уманського НУС, співавтором чотирьох монографій: «Складові технології вирощування сої», «Біологічні особливості і вирощування малопоширених овочів», «Удобрення тритикале», «Оптимізація елементів технології вирощування пшениці озимої у Правобережному Лісостепу України», «Оптимізація складових технології вирощування пшениці ярої».

Брав участь у 12 конференціях за профілем кафедри рослинництва, у тому числі:

- V Міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні технології вирощування, зберігання і переробки продукції садівництва та рослинництва», Умань, 23-24 червня 2019 р.

- VI міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання аграрної науки», Умань: УНУС, 15–16 вересня 2018 р.

- VII Міжнародна науково-практичної конференції «Селекція, генетика і технології вирощування сільськогосподарських культур», с. Центральне, 19 квітня 2019 р.

- Міжнародна наукова конференція «Scientific development of new Eastern Europe» у м. Рига (Латвія, 06.04.2019 р.)

- Міжнародна наукова конференція “Science, society, education: topical issues and development prospects” м. Харків, 9 червня 2020 р. (Сертифікат)

За результатами конференцій опубліковані тези.

Наукові публікації

Доцент Віталій Кравченко підготував лекцію іноземною мовою для студентів факультету агрономії з дисципліни "Технічні культури" на тему: "Господарське значення, особливості та технологія вирощування конопель"

Викладає дисципліни