Меню
Остання редакція: 05 червня 2021

Зінченкові читання

4 червня 2021 року на кафедрі рослинництва імені О. І. Зінченка відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми агрономії» (Зінченкові читання).

Доцент В. Г. Новак розпочав конференцію з доповіді про життєвий шлях доктора с.-г. наук, професора, академіка Академії наук вищої освіти України Олександра Івановича Зінченка.

Великий відрізок часу та історія діяльності кафедри пов’язані з ім’ям Олександра Івановича, який очолював її понад чотири десятиріччя (1976–2017 рр.). Під керівництвом Олександра Івановича в стаціонарному досліді кормових культур досліджувались моделі зеленого, силосного та сировинного конвеєрів, на яких і нині набувають практичного досвіду студенти всіх факультетів, виконуються курсові проекти та кваліфікаційні роботи. Під керівництвом професора О. І. Зінченка на кафедрі захищено чотири докторських та понад 20 кандидатських дисертацій. Нині кафедра продовжує працювати на науковій ниві закладеній професором О. І. Зінченком. Так, під загальним керівництвом професора А. О. Яценка у польові шестипільній сівозміні проводять дослідження з технології вирощування чистих та змішаних посівів кукурудзи на силос із високобілковими компонентами – доцент А. О. Січкар і викладач В.О. Приходько, технічних культур – доценти В. Г. Новак і Л.В. Вишневська, олійних культур – доцент Л. М. Кононенко, круп’яних культур – професор С. П. Полторецький і доцент Н. М. Полторецька, ярих зернових – доценти С. В. Рогальський, С. О. Третькова, В. С. Кравченко та викладач Н. М. Климович. Основні результати своїх досліджень викладачі кафедри висвітлили у доповідях на конференції.

Жваву дискусію під час обговорення доповідей підтримали не лише науковці але й студенти факультету, які свою наукову роботу проводять на базі дослідних полів університету.

 

Відповідальна за наукову роботу
кафедри рослинництва імені О. І. Зінченка
Наталія Полторецька