Меню
Остання редакція: 10 липня 2020

Вітаємо з успішним захистом дисертації

09 липня 2020 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 71.831.01 в Подільському державному аграрно-технічному університеті Віталій Олександрович Приходько представив на прилюдний розгляд дисертаційну роботу на тему "Удосконалення технології вирощування змішаних посівів кукурудзи з високобілковими культурами на силос у південній частині Правобережного Лісостепу України" на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.01.12 – кормовиробництво і луківництво.

Науковий керівник: доктор сільськогосподарських наук, професор, Зінченко Олександр Іванович (Уманський національний університет садівництва МОН України, завідувач кафедри рослинництва);
доктор сільськогосподарських наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, Полторецький Сергій Петрович (Уманський національний університет садівництва МОН України, декан факультету агрономії, професор кафедри рослинництва).

Офіційними опонентами дисертаційної роботи були: доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, Гетман Надія Яківна (Вінницький національний аграрний університет, доцент кафедри рослинництва, селекції та біоенергетичних культур); кандидат сільськогосподарських наук, Оліфірович Володимир Олександрович (Буковинська державна сільськогосподарська дослідна станція Інституту сільського господарства Карпатського регіону НААН, завідувач відділу землеробства, кормовиробництва та селекції у рослинництві).

Після доповіді про результати наукових досліджень членами спеціалізованої вченої ради Віталію Олександровичу було поставлено низку запитань, на які здобувач дав обґрунтовані відповіді та пояснення.

В обговоренні всі виступаючі високо оцінили дисертаційну роботу та рівень підготовленості В. О. Приходька. За результатами таємного голосування членів спеціалізованої вченої ради було оголошено одностайне рішення про присудження Віталію Олександровичу Приходьку вченого звання кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.01.12 – кормовиробництво і луківництво з галузі знань 20 – аграрні науки та продовольство.

Колектив кафедри рослинництва імені О. І. Зінченка щиро вітає Віталія Олександровича з досягненням та бажає успіхів у подальшій роботі !