Меню

Весняний догляд за посівами озимини

У посівах озимини, особливо ранніх строків сівби, з добре розвиненою надземною масою спостерігається ураження рослин борошнистою росою та септоріозом. На таких посівах слід провести боронування, щоб звільнити рослини від відмерлих решток. Цей агрозахід сприяє покращенню аерації та розпушенню поверхневого шару ґрунту. Завдяки ранньовесняному боронуванню також видаляються частини відмерлих рослин, ушкоджених злаковими мухами.

Система догляду за посівами озимої пшениці у весняний період крім весняного боронування й азотних підживлень містить також позакореневі підживлення мікродобривами, регуляторами росту рослин, біопрепаратами, антистресантами, захист рослин від вилягання, бур’янів, хвороб і шкідників.

Поряд з основними елементами — азотом, фосфором і калієм — важлива роль у живленні рослин належить мікроелементам. Озима пшениця найчутливіша до браку марганцю, міді та сірки. Нині застосовують збалансовані халатні мікродобрива, які у своєму складі містять комплекс мікроелементів, найважливіших для тієї чи іншої культури (Омексмікромакс, Актив Харвест зернові).

Останнім часом у вирощуванні пшениці озимої не лише в органічному землеробстві, а й в інтенсивних технологіях, широко застосовують біопрепарати. Напрямами їх застосування є захист від шкідників (Бактофіт, Сезар), хвороб (Мікосан, Триходермін), фіксація атмосферного азоту (Ризобафіт, Ризогумін), мобілізація важкодоступного фосфору (Альбобактерин, Поліміксобактерин).

Для зниження негативної дії гербіцидів, високих температур, засух використовують антистресанти (Альбід, Лігногумат). У кінці фази кущіння — початку трубкування схильні до вилягання сорти пшениці обприскують ретардантами Хлормекватхлорид, Стабілан, Терпал, Модус. Обробка посівів ретардантами дозволяє знизити висоту рослин уповільненням росту міжвузль, а також стимулювати розвиток механічних тканин, що призводить до збільшення товщини й діаметра соломини. Крім захисту від вилягання ретарданти впливають на кущіння рослин, збільшуючи кількість бічних стебел.

Унаслідок вилягання посівів порушується нормальний ріст і розвиток рослин, зменшуються розміри фотосинтезаційної поверхні, сповільнюється засвоєння елементів живлення та води, що спричиняє значні втрати врожаю. Чим швидше вилягають посіви, тим більше недобирання зерна. Рівень втрат збільшується також унаслідок погіршення умов збирання врожаю в жнива. Імовірність вилягання зростає за високих доз азоту, дефіциту калію, в загущених посівах, надмірних опадах, за сильних вітрів.

Важливо всі поля озимих обстежити на забур’яненість. Середній і сильний ступінь забур’яненості очікується насамперед на зріджених посівах, де групу бур’янів, які перезимували, доповнюють сходи ярих бур’янів. На таких площах треба застосувати гербіциди.

Економічним порогом шкодочинності (ЕПШ) бур’янів у посівах озимої пшениці є понад 16 шт. однорічних бур’янів і більше як один пагон багаторічних видів на 1 м². Для розширення спектра дії на дводольні бур’яни стійкі до групи 2,4-Д доцільно застосовувати Діален Супер (0,8 л/га), Агрітокс (1–1,5 л/га), Базагран М (2–3 л/га), Пріма (0,4–0,6 л/га) та ін. Найбезпечнішим для рослин періодом внесення гербіцидів є фаза кущення — початок виходу в трубку.

Обробка в пізніші строки порушує формування репродуктивних органів, у результаті чого виникає пустоколосість і недобір 18–20% урожаю.

Застосування гербіцидів групи 2,4-Д обмежено. З одного боку — температура повітря під час обприскування не має бути нижчою за +12 °С, а з іншого — обробку посівів слід провести не пізніше початку фази виходу в трубку. Але якщо господарство не змогло виконати цю роботу в оптимальні строки, можна використовувати Гранстар Голд 75 (0,025 + 0,035 кг/га), Гроділ Максі (0,09–0,11 л/га), Дербі (0,05–0,07 кг/га), Калібр (0,04–0,06 кг/га), які дозволено застосовувати до фази прапорцевого листка.

Досить проблемним є захист посівів озимих зернових від злакових бур’янів. Високу ефективність проти широкого спектра злакових бур’янів має Пума Супер (1 л/га) за застосування у фазу кущіння — поява прапорцевого листка, також Паллас Екстра 317 (0,07–0,09 кг/га) за застосування від трьох листків до 2-го міжвузля.

Хворобами більше уражені будуть загущені посіви озимої пшениці й озимого ячменю ранніх строків сівби. За сприятливих умов (висока вологість повітря, температура +14…+17 °С) може виникнути загроза від підвищеної шкодочинності борошнистої роси, септоріозу, бурої іржі. Розпочинають обробку рослин озимої пшениці з фази закінчення кущіння — початку виходу в трубку за ступеня ураження двох верхніх листків борошнистою росою та септоріозом 1% і вище, що становить приблизно 3–4 плями борошнистої роси на листок або 2–3 септоріозних плями. За підвищеної вологості потреба застосування фунгіцидів може виникати й пізніше, тому обстежують посіви через кожні 3–5 днів. Економічно виправдані обробки проти цих хвороб — до кінця цвітіння. Актуальними хворобами є також фузаріоз колоса, сажки, тому важливо захистити прапорцеврй листок, адже від його здорового стану на 30% залежить майбутній урожай.