Меню
Остання редакція: 07 жовтня 2019

Розширене засідання кафедри рослинництва

Відбулося розширене засідання кафедри рослинництва Уманського національного університету садівництва

04.10.2019 року

Присутні: Анатолій Яценко, Сергій Полторецький, Людмила Рябовол, Григорій Господаренко, Сергій Сонько, Володимир Єщенко, Петро Копитко, Володимир Шлапак, Микола Недвига, доктори наук, професори; Андрій Січкар, Сергій Рогальський, Наталія Полторецька, Лідія Кононенко, Леся Вишневська, Володимир Невлад, кандидати наук, доценти; Світлана Третьякова, Віталій Кравченко, старші викладачі; Віталій Приходько, Наталія Климович, викладачі.

Слухали: попередній розгляд дисертаційної роботи Віталія Приходька, викладача кафедри рослинництва Уманського НУС на тему: "Удосконалення технології вирощування змішаних посівів кукурудзи з високобілковими культурами на силос у південній частині Правобережного Лісостепу України", поданої на здобуття наукового ступеня кандидат сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.01.12 -- кормовиробництво і луківництво. Науковий консультант: доктор сільськогосподарських наук, професор кафедри рослинництва Сергій Полторецький.

Рецензенти: доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач кафедри рослинництва Анатолій яценко

кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри геодезії, картографії і кадастру Володимир Кирилюк

Ухвалили: рекомендувати дисертаційну роботу Віталія Приходька на тему: "Удосконалення технології вирощування змішаних посівів кукурудзи з високобілковими культурами на силос у південній частині Правобережного Лісостепу України" поданої на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.01.12 - кормовиробництво і луківництво, до прилюдного захисту на засіданні спеціалізованої вченої ради.

Бажаємо УСПІХІВ!!!!