Меню

Практичне занняття з "Вступ до фаху"

Метою курсу “Вступ до фаху” передбачається ознайомлення студентів освітнього рівня молодший бакалавр та бакалавр із особливостями вищої освіти, ЗВО, в якому вони навчаються, формуванню в них уявлень про агрономію як науку і її зв’язок з іншими науками, визначення основних аспектів базових технологічних дисциплін при підготовки фахівців напрямку “Агрономія” і можливість працевлаштування випускників університету за спеціальністю “Агрономія”.