Меню
Остання редакція: 20 травня 2021

ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА АГРОНОМА

Правильне просторове і кількісне розміщення рослин на площі – необхідна умова реалізації сортових (гібридних) особливостей культури. На посівах важливо дотримуватись відповідності між щільністю і рівнем мінерального живлення агроценозу.

Спосіб сівби і норма висіву, в першу чергу, залежать від морфологічних особливостей сортів і тривалості періоду їх вегетації. Зокрема ранньостиглі сорти й гібриди кукурудзи, соняшнику, сої й інших польових культур, що формують не велику вегетативну масу, сіють густіше, а пізньостиглі – меншою з рекомендованих норм.

Велике значення має також будова листкової поверхні. Сорти пшениці і гібриди кукурудзи з еректоїдними листками краще пропускають світло, тому щільність їхнього ценозу збільшують.

Отримані теоретичні знання студенти другого курсу факультету агрономії закріпили на практиці під керівництвом викладачів кафедри рослинництва імені О. І. Зінченка, взявши безпосередню участь у сівбі новітніх гібридів кукурудзи широко знаних агрохолдингів України.

У польових умовах під час налаштування агрегатів для сівби, студенти ще раз на практиці закріпили вміння встановлювати кількісну і вагову норми висіву та глибину загортання насіння.

Хотілося б зазначити велику зацікавленість студентів у практичному навчанні. На таких заняттях формуються навички майбутніх агрономів.

Наталія Климович, викладач кафедри рослинництва