Меню
Остання редакція: 05 червня 2021

Огляд польових досліджень 2021

Традиційним науковим заходом університету став огляд польових дослідів кафедр, які працюють над прикладними дослідженнями. 3 червня всі науково-педагогічні працівники кафедри рослинництва імені О. І. Зінченка прийняли активну участь у представлені дослідних ділянок та напрямів своїх досліджень.

Важливим напрямом діяльності кафедри рослинництва імені О, І. Зінченка є проведення фундаментальних наукових досліджень, вдосконалення існуючих і розроблення нових технологій та впровадження їх у навчальний процес і виробництво. Базою для наукової роботи співробітників, аспірантів і студентів є дослідні поля університету, де зокрема кафедрою освоєно шестипільну польову сівозміну.

Кандидат с.-г. наук, доцент кафедри Сергій Рогальський детально ознайомив комісію із колекційним розсадником кафедри, де представлено значне розмаїття видів польових культур.

Так, колекційний розсадник нараховує понад 90 видів культур, зокрема озимі зернові – 11, ярі зернові – 16, зернобобові – 23, бульбоплоди – 5, олійні – 6, кормові трави – 19, малопоширені – 12.

Таке широке розмаїття культур дозволяє НПП на високому рівні викладати матеріал основних дисциплін кафедри. Під час практичних і лабораторних занять студенти мають змогу очно познайомитися як із найбільш, так і малопоширеними сільськогосподарськими культурами, їх морфологічними й екологічними особливостями та елементами технології вирощування.

Відповідальна за наукову роботу
кафедри рослинництва імені О. І. Зінченка
Наталія Полторецька