Меню

Міжнародне стажування в Кракові «Нові та інноваційні методи навчання»

Протягом 01–26 березня 2021 року доцент кафедри рослинництва факультету агрономії Уманського НУС Віталій Кравченко пройшов міжнародне науково-педагогічне онлайн стажування «Нові та інноваційні методи навчання», яке було організоване «Європейською лігою професійного розвитку» (ELPD) спільно з Економічним Університетом у місті Краків та Малопольською школою державного управління м. Краків.

Стажування було організовано за допомогою програми ZOOM з перекладом матеріалів на українську мову. І надало нові теоретичні знання, можливість опанувати новітні методики та набути досвід викладацької діяльності європейських колег.

Програма стажування складалася з трьох модулів:

  1. Вступ. Мобільність в освіті.
  2. Європейська та польська система вищої освіти.
  3. Освіта та дослідження в перехідному періоді. Нові та інноваційні методи навчання.

Спікери програми стажування, більшість з яких має досвід викладання у різних університетах провідних країн Європи, розкрили проблематику переваг та недоліків сучасних процесів розвитку вищої освіти, спираючись на власний досвід охарактеризували передові практики академічного онлайн навчання під час пандемії, можливості застосування ІТ-технологій і засобів активізації пізнавальної активності на заняттях зі студентами.

Наприкінці курсу кожен учасник стажування представив залікову роботу – есе, в якому поділився власним досвідом використання інноваційних методів викладання. Кожний учасник стажування отримав сертифікат про проходження міжнародного стажування тривалістю 120 годин

Опанування програми стажування відкриває широкі можливості, і передусім, вони стосуються підвищення якості й ефективності викладання освітніх програм студентам факультету агрономії університету та успішності засвоєння навчального матеріалу останніми.