Меню

Міжнародне підвищення кваліфікації (вебінар)

Доцент кафедри рослинництва Світлана ТРЕТЬЯКОВА пройшла Міжнародне підвищення кваліфікації (вебінар) на тему: «Академічна доброчесність при підготовці магістрів та здобувачів доктора філософії (Рhd) в країнах європейського союзу та Україні»

Термін міжнародного підвищення кваліфікації (вебінару) тривав з 03 квітня по 10 квітня 2023 року м. Люблін (республіка Польща)

Навчальне навантаження міжнародного підвищення кваліфікації (вебінару) становило 1,5 кредити ЄКТС (45 години): з них лекційних – 12 год., практичних - 20 год., самостійна робота - 13 годин

31 травня - 01 червня 2023 року відбулася міжнародна мультидисциплінарна науково-практична інтернет-конференція на тему: "СУЧАСНІ КОМУНІКАТИВНІ СТРАТЕГІЇ В ОСВІТІ ТА НАУЦІ: МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД "за участь якій Світлана Третьякова отримала відповідний сертифікат та збірник тез.