Меню

Міжнародне науково-педагогічне стажування

Доцент кафедри рослинництва Світлана ТРЕТЬЯКОВА пройшла міжнародне дистанційне стажування за темою: "Management of scientific and educational projects: international experience" з 30.03.2023 до 30.05.2023. Навчальне навантаження міжнародного дистанційного науково-педагогічного стажування становило 6 кредитів ЄКТС (180 годин): з них лекційних – 40 год., практичних - 70 год., самостійна робота - 70 годин. За результатами міжнародного науково-педагогічного стажування Світлана ТРЕТЬЯКОВА отримала сертифікат, який є документом, що підтверджує міжнародний досвід учасника та враховується під час ліцензування та акредитації освітніх послуг ЗВО.

          Також підписаний МЕМОРАНДУМ між УНУС та ГРОМАДСЬКОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ «МІЖНАРОДНА ФУНДАЦІЯ НАУКОВЦІВ ТА ОСВІТЯН» про партнерство та міжнародне співробітництво, що надає зарахувати 6 кредитів ЄКТС (180 годин) у повному обсязі.