Меню

Лабораторно-практичне заняття з "Теоретичні основи рослинництва"

Підготовка молоді до реалій життя, передача їм накопичених знань і практичних навиків набутих попередніми поколіннями, залишається першочерговою умовою існування й безперервного розвитку людського суспільства. Багаторічні традиції отримання ґрунтовних знань в університеті дозволяють формувати висококваліфікованих спеціалістів у галузі сільськогосподарського виробництва. Звичайно, значна частина навчального процесу за рік активної фази війни відбувалась у дистанційному форматі. Завдяки титанічним зусиллям наших Збройних сил, які тримають мирне небо над нами, студенти повернулися до аудиторного навчання.

Практична підготовка здобувачів освітного рівня “молодший бакалавр” відбувається за використання всіх доступних наочних матеріалів, якими володіє кафедра рослинництва. Зокрема, вивчення морфо-біологічних особливостей польових культур під час лабораторних занять з дисципліни “Теоретичні основи рослинництва” відбувається в навчально-науковій лабораторії кафедри, де зібрана потужна колекція насіння та снопові зразки сільськогосподарських рослин.

Основні фази росту і розвитку рослин та видовий склад найбільш поширених польових культур студенти мають змогу вивчати на ділянках колекційного розсадника кафедри рослинництва.

Очний формат навчання дає змогу студентам оволодіти всіма необхідними знаннями й навичками в обраній професії агронома, що в подальшому дозволить їм брати активну участь у виробництві матеріальних благ та розвитку аграрного сектору економіки нашої держави.

Наталія ПОЛТОРЕЦЬКА