Меню
Остання редакція: 17 квітня 2020

ФАХОВИЙ СЕМІНАР З АГРОНОМІЇ

На кафедрі рослинництва Уманського НУС під керівництвом доктора сільськогосподарських наук, професора Анатолія Яценка 6 грудня відбувся фаховий семінар. У повному складі в семінарі взяли участь викладачі кафедр рослинництва та овочівництва, а також викладачі та аспіранти з інших кафедр факультетів агрономії; плодоовочівництва, екології і захисту рослин; лісового і садово-паркового господарства.

Найважливішим серед наукових питань, що розглядались, було проведення апробації дисертаційної роботи Вячеслава Яценка на тему «Оптимізація елементів технології вирощування часнику озимого в умовах Правобережного Лісостепу України» зі спеціальності 201 Агрономія, представленої на здобуття ступеня доктора філософії під керівництвом доктора сільськогосподарських наук, професора, завідувача кафедри овочівництва Уманського національного університету садівництва Олени Улянич.

Необхідно відмітити, що робота, виконана за новими PhD-програмами, в нашому навчальному закладі представлена вперше. Після доповіді дисертанта відбулося досить жваве та зацікавлене обговорення дисертаційної роботи, у процесі якого було задано понад 30 запитань, на які здобувач дав кваліфіковані та повні відповіді. Найбільшу активність в обговоренні доповіді взяли викладачі кафедри рослинництва, а саме: доктор сільськогосподарських наук, професор Юрій Терещенко та доценти Василь Новак, Андрій Січкар, Наталія Полторецька.

З науковим аналізом, рядом зауважень і побажань виступили рецензенти: доктор сільськогосподарських наук, професор Валентин Поліщук і доктор сільськогосподарських наук, доцент Віталій Любич.

Фаховий семінар відбувся на високому організаційному рівні. За його результатами було прийнято ряд рішень, серед яких рекомендувати дисертаційну роботу Вячеслава Яценка до прилюдного захисту на здобуття ступеня доктора філософії зі спеціальності 201 Агрономія на засіданні спеціалізованої вченої ради.

 Юрій Терещенко, доктор сільськогосподарських наук, професор