Меню

Абітурієнту - 2021

Факультет агрономії Уманського національного університету садівництва здійснює підготовку громадян за освітним ступенем "Молодший бакалавр", "Бакалавр", "Магістр" та "Доктор філософії" зі спеціальності 201 "Агрономія".

Агроном – це дипломований фахівець у сфері сільського господарства, який володіє широким набором знань і вмінь із рослинництва, землеробства, агрохімії, генетики, селекції, насінництва, механізації сільськогосподарського виробництва, технології зберігання і переробки сільськогосподарської продукції. 

А ще це одна з найзатребуваніших професій на ринку праці. Тож нині фахівець з агрономії має великі перспективи, адже земля – стале джерело достатку, ефективне використання якого можливе лише за умови ґрунтовних знань і вмінь.

Випускники факультету агрономії Уманського національного університету садівництва здатні виконувати професійну роботу, пов’язану з вирощуванням зернових, технічних і кормових культур.

Фахівець із агрономії добре обізнаний з механізацією сільськогосподарського виробництва, зберіганням і первинною переробкою продукції рослинництва та її реалізацією.

А ще це одна з найзатребуваніших професій на ринку праці. Тож нині фахівець з агрономії має великі перспективи, адже земля – стале джерело достатку, ефективне використання якого можливе лише за умови ґрунтовних знань і вмінь.

Відео

1.

2.