Меню
Остання редакція: 19 липня 2022

Вступ до магістратури

ДЛЯ ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ МАГІСТРА

Для вступу на навчання до Уманського НУС для здобуття ступеня магістра проводяться наступні іспити та фахові випробування:

1. Єдиний вступний іспит (ЄВІ) – це форма вступного випробування за технологією ЗНО з іноземної (англійської, або німецької, або французької, або іспанської) мови для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра.

2. Іспит з іноземної мови – іспит з іноземної мови, що проводиться у навчальному закладі при вступі на деякі спеціальності.

3. Фахове випробування – форма вступного випробування, що проводиться у навчальному закладі для вступу на основі здобутого ступеня або освітньо-кваліфікаційного рівня вищої освіти, яка передбачає перевірку здатності до опанування освітньої програми певного рівня вищої освіти на основі здобутих раніше компетентностей. 

4. Додаткове фахове вступне випробування для вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти, здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки).

Відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів у 2020 році та Правил прийому на навчання до Уманського НУС в 2020 році іспити у формі зовнішнього незалежного оцінювання складатимуть вступники у магістратуру майже всіх спеціальностей, окрім спеціальностей галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство».

Для вступу в магістратуру на спеціальність 201 «Агрономія» необхідно скласти:

  • Фаховий іспит
  • Іспит з іноземної мови
  • Додатковий фаховий іспит для осіб, які не мають базової освіти

Більш детально ознайомитись з Правилами прийому до університету та основними аспектами вступу до магістратури можна на сайті "ВСТУПНА КАМПАНІЯ - УМАНСЬКИЙ НУС".


 ДОКУМЕНТИ ДЛЯ ВСТУПУ

  • оригінал і копії документа державного зразка про раніше здобути освітній рівень і додатка до нього
  • оригінал і копію паспорта, реєстраційного номеру облікової картки платника податків
  • копію військово-облікового документа для військовозобов’язаних
  • чотири фотокартки розміром 3х4 см
  • результати ЄВІ (єдиного вступного іспиту з іноземної мови) 2020 року для здобуття освітнього ступеня "Магістр" за всіма спеціальностями, крім спеціальностей галузі знань 20 "Аграрні науки та продовольство"
  • оригінал та копії документів, що засвідчують право вступника на зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або квотою-1, квотою-2 або квотою-3 (для осіб, що мають пільги)

СТРОКИ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ  

Останні новини

Всі новини